SCADA (MAPS)

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), tüm değer zincirine değer sunan bir yaşam döngüsü yazılım aracıdır. Çoğu PLC SCADA entegrasyon aracındaki eksiklikleri gidererek mühendislik ve entegrasyon süreçlerine değer sunar.